Een Weldoener of een Boosdoener

04-09-2013 10:29

Een Weldoener of een Boosdoener

Een Weldoener is die goede dingen doet.

Een Boosdoener is die slechte dingen doet.

Een Weldoener luistert naar je als je wat zegt, dat goed is wat je doet.

Een Boosdoener luistert niet naar je wat jij zegt,  dan loopt alles verkeerd af.

Een Weldoener zegt die dingen die heel goed zijn, wat je kan verwachten.

Een Boosdoener zegt die dingen die heel slecht zijn, wat je kan verwachten.

Een Weldoener zegt hele lieve dingen tegen een ander en is goed voor een ander.

Een Boosdoener zegt niet zo'n lieve dingen maar slechte dingen en is niet goed voor een ander.

Een Weldoener maakt van elke dag een feestdag en blijft vriendelijk voor een ander.

Een Boosdoener maakt nooit van elke dag een feestdag en doet niet vriendelijk tegen een ander.

Een Weldoener roddelt nooit achtermans ruggen.

Een Boosdoener die roddelt altijd over achtermans ruggen.

Een Weldoener nodigt altijd mensen uit voor hun verjaardag, zondagsvistie, loges ontvangen.

Een Boosdoener jaagt mensen voor altijd en voor eeuwig weg.

Een Weldoener zeurt nooit over die dingen wat er allemaal gaat gebeuren  of verandert, gewoon met de tijd meegaan.

Een Boosdoener die zeurt altijd en die blijft maar doordrammen en niet met de tijd meegaan.

Een Weldoener doet altijd netjes stap voor stap om mee te beginnen om vrienden en vriendinnen te maken.

Een Boosdoener wilt alles gauw, gauw, gauw hebben en hebberig doen en vriende en vriendinnen uit elkaar drijven.

Een Weldoener bemoeit zich nergens mee.

Een boosdoener bemoeit zich overal mee.

Een Weldoener verdenkt niemand.

 

en klaar is de klapsigaar.

Het stukje is gemaakt door  Karlien de Wit - Hendriks